Kontakt

Juraj Strieženec

Rybany 170

95636 Rybany
0911 112 269

Vítame Vás...

SikaMur Injectocream-100 najlepší spôsob vysúšania vlhkého muriva

Aj vy môžete vyriešiť problém s vlhkým murivom! Nepotrebujete reťazové píly, plechy, nemusíte odkopávať základy. Stačí len vŕtačka a výtlačná pištoľ.Zastavte vlhkosť bez nákladného a pracného podrezávania!


SikaMur InjectoCream-100
sa používa na ochranu proti vzlínajúcej vlhkosti v takmer všetkých typoch muriva. Nanáša sa do série otvorov navŕtaných do vrstvy malty v murive za pomoci bežných tmeliacich pištolí na monoporcie. Po aplikovaní do vrstvy malty sa SikaMur InjectoCream-100 sa rozšíri difúziou vo vlhkom murive a vytvorí bariéru odpudzujúcu vodu, ktorá bráni ďalšiemu vzlínaniu v murive.